Frida Björk

Kvalitet och Miljöansvarig – AQ M-Tech

Some of my colleagues